အလွကုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား ေဆြးေႏြး

အလွကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-အင္တာနက္) Economy

 ဗီယင္က်န္း၊ ေမ ၄ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွႏုိင္ငံမ်ားအသင္း (ASEAN) အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အလွကုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးသည့္ သင္ခန္းစာမ်ား မွ်ေဝခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၈ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ အလွကုန္ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးအား လာအိုႏုိင္ငံ ဗီယင္က်န္းၿမိဳ႕တြင္ ေမလ ၁ ရက္မွ ၄ ရက္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး လာအိုႏုိင္ငံ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္႐ွိ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ Somthavy Changvisommid က သဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္။

အစည္းအေဝး တက္ေရာက္လာသူမ်ားက အာဆီယံ အလွကုန္ဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဥေရာပသမဂၢ၊ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ အလွကုန္ စံခ်ိန္စံညႊန္း တစ္ခုဖန္တီးရန္ နည္းလမ္းမ်ားအား စဥ္းစားခဲ့ၾကသည္။

အစည္္းအေဝး အစီအစဥ္၌ အလွကုန္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အာဆီယံ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ အာဆီယံ အလွကုန္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး စသည္တုိ႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ (Xinhua)