အခြားသွင်းကုန်များအပေါ် တရုတ်-အမေရိကန် နှစ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ထပ်ဆောင်အခွန်သစ်များ စည်းကြပ်တော့မည်မဟုတ်ကြောင်း တရုတ်အစိုးရ အဆင့်မြင့်အရာရှိတစ်ဦးကပြောကြား(Xinhua)

Breaking News

အခြားသွင်းကုန်များအပေါ် တရုတ်-အမေရိကန် နှစ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ထပ်ဆောင်အခွန်သစ်များ စည်းကြပ်တော့မည်မဟုတ်ကြောင်း တရုတ်အစိုးရ အဆင့်မြင့်အရာရှိတစ်ဦးကပြောကြား(Xinhua)