ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲ န၀မေန႔တြင္ ေက်ာက္စိမ္းတြဲ ၉၂၄တြဲ ေရာင္းခ်ႏိုင္ခဲ့ဟုဆို

(၅၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲတြင္ ခင္းက်င္းျပသထားေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားအား ေတြ႔ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Local

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၂၀ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ (၅၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲ န၀မေန႔တြင္  ေက်ာက္စိမ္းအတြဲ ၉၂၄ တြဲကို ယူ႐ုိေငြ ၁၃၇ ဒသမ ၁၃၄ သန္းျဖင့္ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းအရ သိရသည္။

ေက်ာက္စိမ္းအတြဲ အမွတ္ ၃၆၀၁ မွ ၄၈၀၀ အထိ အိတ္ဖြင့္ တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ တင္ျပခဲ့ရာ ေက်ာက္စိမ္းအတြဲ ၉၀၉ တြဲကို ယူ႐ုိေငြ ၄၆ ဒသမ ၇၃၅သန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့သျဖင့္ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔ အထိ ေက်ာက္စိမ္းအတြဲစုစုေပါင္း ၄၅၂၄ တြဲကို ေရာင္းခ်ရမႈမွ ယူ႐ုိေငြ ၄၁၀ ဒသမ ၆၇၁ သန္း ရရွိထား ေၾကာင္းသိရသည္။

 

(၅၆)ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲကို မဏိရတနာေက်ာက္စိမ္း ခန္းမ၌ ယေန႔(မတ္ ၂၀ ရက္)တြင္ ေက်ာက္စိမ္းအတြဲအမွတ္ ၆၀၀၁ မွ ၆၉၇၃ အထိ ခင္းက်င္းျပသ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

အဆိုပါ ေက်ာက္မ်က္ရတနာျပပြဲသို႔ ျပည္ပရတနာကုန္သည္ စုစုေပါင္း ၂၉၁၂ ဦးႏွင့္ ျပည္တြင္း ရတနာ ကုန္သည္ ၁၆၄၉ ဦး စုစုေပါင္း ရတနာကုန္သည္ ၄၅၆၁ ဦး တက္ေရာက္ရန္ မွတ္ပံုတင္ထားေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)