23
Tue, Apr
607 New Articles

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အထူးေခ်းေငြ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အသိေပးေၾကညာခ်က္အား စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန မွ ထုတ္ျပန္ခဲ႕သည္။

ရန္ကုန္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ရွိ ေက်ာက္မ်က္ရတနာအေခ်ာထည္ ေရာင္းဝယ္ ေရးစင္တာ၌ ပထမအႀကိမ္ ေက်ာက္မ်က္ ျပပဲြအား မတ္ ၂၆ ရက္မွ ၃ဝ ရက္ အထိ ၅ ရက္ၾကာ က်င္းပ သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္မႈ အရ သိရသည္။

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ရန္ကုန္မီးရထားဘူတာႀကီး၀င္း ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ဘီလီယံေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ဘူတာႀကီးျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ဦးစားေပးညိွႏိႈ္င္းမႈ ျပဳရန္ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ Central Transport Development Consortium (CTDC) ကထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းအရ သိရသည္။

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၈ နွစ္ကုန္ပိုင္း၌ အေသးစားနွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ အလုပ္ ရံုေဆြးေႏြးပြဲ( National Socialization Seminar )သို႔မဟုတ္ Workshop က်င္းပႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

 

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အပိုင္း-ခ ပထမအဆင့္ ဟတ္တာ ၁ဝ၁ (ဧက ၂၅ဝ) တြင္ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သူမ်ား၏ ေျမငွားရမ္းမႈ ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိေၾကာင္း သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီထံမွ သိရ သည္။

ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာ့ရိုးရာစားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ FDA ေထာက္ခံခ်က္မရရွိေသးပဲ စည္ပင္၊က်န္းမာေရးလိုင္စင္ျဖင့္ သာ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနရေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေနသည့္လုပ္ငန္းမ်ားအား FDA (ျမန္မာနိုင္ငံ အစားအေသာက္ ႏွင္႔ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန) ေထာက္ခံခ်က္ရရွိႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ စက္မႈဇုန္မ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္း ဒုတိယဥကၠ႒ ဦး၀င္းႏိုင္က ႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယ သမၼတ (၁) ဦးေဆာင္ေသာ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္း ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းႏုိင္မွ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားစဥ္(ဓာတ္ပံု--UMFCCI)

စက္မႈဇုန္မ်ားအတြင္း လမ္းမ်ား အလြန္ပ်က္စီးေနျခင္း၊ ေရသန္႔ မရရွိႏိုင္ေသးျခင္း၊ လူမႈဖူလံုေရး ေဆးခန္း/ ေဆးရံု မရွိေသးျခင္း၊ စက္ရံုမ်ားအေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီတာခ အပိုထပ္ေဆာင္းယူနစ္ ၁၀ရာခိုင္ႏႈန္း အျပင္ျမင္းေကာင္ေရ ေၾကးအား လစဥ္ေပးေဆာင္ေနရျခင္း၊ စည္းကမ္းမဲ့ က်ဴးေက်ာ္မ်ားေၾကာင့္ ေရစီးဆင္းမႈႏွင့္ လမ္းမ်ားဆိုးရြားလာျခင္း၊ လမ္းသမားအမည္ခံက်ဴးေက်ာ္သူမ်ားကတဲထိုးပိတ္ဆို႔ေငြညွစ္ေနျခင္း

စသည့္ အခက္အခဲမ်ားအား ေျဖရွင္းရန္ သက္ဆိုင္ရာ တုိင္းေဒသၾကီး စည္ပင္သာယာေရး၊ လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးမ်ား ပါ၀င္သည့္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႕သည္ စက္မႈဇုန္စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းမ်ားက်င္းပျပီး အခ်ိန္တိုအတြင္း ထိေရာက္လ်င္ျမန္စြာႏွင့္ အၿမဲမျပတ္ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည့္ ယႏၲယား (Mechanism) တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ရန္ဟူ၍ တင္ျပခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ရာႏႈန္းျပည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ထားသည့္ မဂၤလာဒံုစက္မႈဇုန္၏ ပင္မ၀င္ေပါက္တြင္ ေစ်းသည္မ်ား၊ တရားမ၀င္ဆိုင္ကယ္ ကယ္ရီမ်ားႏွင့္ မွတ္တိုင္တြင္ ဆိုက္ရပ္ျခင္းမရွိေသာ YBS ယာဥ္မ်ားေၾကာင့္ ၀င္ေပါက္ပိတ္ဆို႔ေနပါသျဖင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္၊ ျမန္မာ့စက္မႈဇုန္မ်ား အထူးသျဖင့္ ေရႊလင္ပန္းစက္မႈဇုန္၊ ဒဂံုျမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း စက္မႈဇုန္ အမွတ္ (၂) ႏွင့္ ေအးသာယာစက္မႈဇုန္တို႔တြင္ လုပ္သားမ်ား လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္မႈမ်ား ႏွင့္ လူမႈဖူလံုေရး အက်ံဳး၀င္လုပ္သားမ်ားအတြက္ လူမႈဖူလံုေရးအဖြဲ႕က ေဆးရံုႏွင့္ ေဆးခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ ႏွင့္ ေျမေနရာရရွိေရး ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္ ႏွင္႔ပခုကၠဴစက္မႈဇုန္ရွိ စက္ရံု အလုပ္ရံု အမ်ားစုသည္ ရပ္ဆိုင္းထားသည့္အေျခအေနတြင္ရွိေနၿပီး၊ အလုပ္ရံုအခ်ိဳ႕တြင္ ၿမိဳ႕တြင္းသို႔ တရားမ၀င္ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္ေနျခင္းေၾကာင့္ စက္မႈဇုန္အတြင္း အလုပ္အကိုင္ရွားပါးလာျခင္း၊ ၿမိဳ႕တြင္း လမ္းပိတ္ဆို႔ျခင္းႏွင့္ မီးေဘးအႏၲရာယ္ရွိႏိုင္ပါသျဖင့္ စက္မႈဇုန္ ျပန္လည္စည္ကားလာေစေရး စသည္႔အေၾကာင္းအရာမ်ားအား စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္း ဒုတိယဥကၠ႒ ဦး၀င္းႏိုင္က ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ႔သည္။  (Xinhua) 

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလထဲတြင္ တစ္ေဒၚလာကို က်ပ္ ၁၃၅၈ မွ တစ္ေဒၚလာကို က်ပ္ ၁၃၂၈ အထိ တစ္လအတြင္း ေငြက်ပ္ ၃၀ က်ဆင္းခဲ႔ၿပီး ျမန္မာေငြတန္ဖိုး တက္ခဲ႔ေသာ္လည္း ျမန္မာနုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ ထုတ္ျပန္သည္႔ ႏွစ္အလိုက္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈသည္ ၄.၄၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေၾကာင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၇ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းSMEလုပ္ငန္းမ်ား စာရင္းေကာက္ယူျခင္း လုပ္ငန္း ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ  ၂၄ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ျမန္မာ့ သတၱဳက႑တြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ပိုမို စိတ္ဝင္စားလာေစေရးအတြက္ သတၱဳလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ နည္းဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ားအား ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ရိုးရွင္း လြယ္ကူရမည္ဟု သယံဇာတ ႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္းက ေျပာခဲ့ သည္။

ရန္ကုန္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၂ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

Re-export စနစ္ျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈျပဳလုပ္ရာတြင္ သြင္းကုန္အတြက္သာ ႀကိဳတင္ဝင္ေငြခြန္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းကို ေပးေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္း ေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။