အင္ဒိုနီးရွားႏို္င္ငံ သမၼတအျဖစ္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ ဝီဒိုိဒိုအား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္က ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း သဝဏ္လႊာေပးပို႔

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ သမၼတအျဖစ္ ျပန္လည္ေရြးေကာက္ခံရေသာ ဂ်ိဳကိုဝီဒိုဒိုအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Politics, Law & Military

ေပက်င္း၊ ေမ ၂၂ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္သည္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ သမၼတအျဖစ္ ျပန္လည္ေရြးေကာက္ခံရသည့္အတြက္ ဂ်ိဳကိုဝီဒိုိဒို (Joko Widodo) ထံသို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၎ကိုယ္တိုင္ အေနျဖင့္လည္းေကာင္း ဝမ္းေျမာက္ေၾကာင္း သဝဏ္လႊာေပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

အဆိုပါ သဝဏ္လႊာတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတို႔သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံ၊ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံစံုအဆင့္မ်ားတြင္ က်ယ္ျပန္ေသာ ဘံုအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား မွ်ေဝမႈရွိေသာေၾကာင့္ သဘာဝ မိတ္ဖက္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ရွီက ေထာက္ျပခဲ့သည္။

မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ပုိမို စုေပါင္းညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ရပ္ဝန္းႏွင့္ ပိုးလမ္းမ (ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီး) ပူးတြဲျမႇင့္တင္ရန္ အခြင့္အလမ္း ယူေဆာင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ နယ္ပယ္မ်ားစြာ၌ လက္ေတြ႕က်ေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ အသီးအပြင့္ ရလဒ္မ်ား ရရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ လ်င္ျမန္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈသစ္ဆီသို႔ ၎တို႔၏ ဆက္ဆံေရးက႑သစ္ ဖြင့္လွစ္ေနေၾကာင္း ရွီက ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ရွီက ၎အေနျဖင့္ တ႐ုတ္-အင္ဒိုနီးရွား ဆက္ဆံေရးအား မဟာအေရးပါမႈျဖစ္ေၾကာင္း၊ လာမည့္ ငါးႏွစ္တာတြင္ သမၼတ ဝီဒိုဒိုႏွင့္ တိုးတက္မႈတည္ေဆာက္ေရး ဆက္လက္ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ျမင့္မားေသာအဆင့္မ်ားသို႔ ဘက္စံုမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ မိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရး ဆက္လက္ျမႇင့္တင္ရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရွီက သဝဏ္လႊာ၌ ေျပာၾကားထားသည္။ (Xinhua)