19
Thu, Sep
520 New Articles

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ၀မ္ရိႏွင့္ နယ္သာလန္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Stef Blok ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး

တရုတ္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ၀မ္ရိႏွင့္ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Stef Blokတုိ႔ ဇြန္ ၁၉ ရက္က ေပက်င္းၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးစဥ္(ဆင္ဟြာ) Politics, Law & Military

ေပက်င္း၊ ဇြန္ ၂၀ ရက္(ဆင္ဟြာ)

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ၀င္၊ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး ၀မ္ရိသည္ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Stef Blokႏွင့္ ဇြန္ ၁၉ ရက္က ေပက်င္းၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ထုိသုိ႔ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးရာတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ၀မ္ရိက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံသည္ ဥေရာပတုိက္ႏုိင္ငံမ်ား၏ ေရွ႕ေဆာင္ေနရာမွာတည္ရွိေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံႏွင့္အတူ အဆင့္ျမင့္အရာရွိဆက္ဆံေရးကုိ နီးနီးကပ္ကပ္ေဆာင္ရြက္သြားကာ အရည္အေသြးျမင့္ ရပ္၀န္းႏွင့္ပုိးလမ္းမ စီမံကိန္းကုိ အတူ တြန္းအားေပး တည္ေဆာက္သြားလုိေၾကာင္း ၊ G20 စသည့္ ဘက္စုံ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ တုိးျမွင့္လုပ္ေဆာင္သြားကာ  ပြင့္လင္းသည့္လက္ေတြ႔က်သည့္ဘက္စုံမိတ္ဖက္ဆက္ဆံေရးကုိ ေအာင္ျမင္မႈသစ္မ်ား ရရွိေစရန္ တြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

နယ္သာလန္ႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Stef Blokကလည္း နယ္သာလန္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္အတူ ပြင့္လင္း၍လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရးစနစ္ကုိ ထိန္းသိမ္းကာ ႏွစ္ဖက္အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းမႈကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားလုိေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအပါအ၀င္ နုိင္ငံအသီးသီး၏ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ တရားမွ်တစြာ ယွဥ္တြဲေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ ပတ္၀န္းက်င္ကုိ ဖန္တီးေပးလုိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ (Xinhua)