24
Wed, Jul
547 New Articles

၂၀၁၇ ျမန္မာႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္း

၂၀၁၇ ျမန္မာႏိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္မ်ား (ဆင္ဟြာ) Politics, Law & Military

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

(၁)၂၀၁၇ ခုႏွစ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွတ္တိုင္မ်ား

 ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-(၂၁)ရာစု ပင္လုံ ဒုတိယ အစည္းအေ၀းက်င္းပခဲ့စဥ္ (ဆင္ဟြာ)

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD) ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႔သည္ အစိုးရတာ၀န္္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အခန္းက႑ကို အရွိန္အဟုန္ ျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

“လက္ရွိ အစိုးရလက္ထက္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံရဲ႕ ဒုတိယအစည္းအေဝးမွာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ စတင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံေရးသေဘာတူညီခ်က္ ၃၇ ခ်က္ ရရွိခဲ့တယ္။ အေရးႀကီးတဲ့ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္၊ ျပည္နယ္ အေျခခံ ဥပေဒ စတဲ့ အေျခခံမူေတြ သေဘာတူညီမႈ မရရွိခဲ့တာက လြဲလို႕ ဒါဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ သမိုင္းမွာ ပထမဆုံးေသာ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္တယ္ ဆိုတာ မီးေမာင္းထိုးျပခ်င္ပါတယ္”ဟု ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံရုံး ၀န္ႀကီးဌာန ၊ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာသည္။

 

ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေျခခံမူမ်ား ျဖစ္လာမည့္ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူ စာခ်ဳပ္၏ အစိတ္အပိုင္း(၁) အျဖစ္ သေဘာတူညီခ်က္ ၃၇ ခ်က္အား ေမ ၂၄ ရက္မွ ေမ ၂၉ ရက္ထိ ၆ ရက္ၾကာ က်င္းပခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-(၂၁)ရာစု ပင္လုံ ဒုတိယ အစည္းအေ၀းတြင္ အတည္ျပဳ လက္မွတ္ ေရးထုိး ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ခဲ့သည့္ ရလဒ္ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူ စာခ်ဳပ္၏ အစိတ္အပိုင္း(၁) အျဖစ္ သေဘာတူညီခ်က္ ၃၇ ခ်က္တြင္ ႏုိင္ငံေရး က႑တြင္ ၁၂ ခ်က္ ၊ စီးပြားေရး က႑တြင္ ၁၁ ခ်က္ ၊ လူမႈေရး က႑တြင္ ၄ ခ်က္ ၊ ေျမယာ ႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ က႑တြင္ ၁၀ ခ်က္ တုိ ့ပါ၀င္သည္။

“အဖြဲ႕အားလုံး မပါႏိုင္ေသးဘူး။ အေရးၾကီးတဲ့ ဖက္ဒရယ္မူေတြ သေဘာတူညီမႈ ရရွိဖို႕ လိုေသးတယ္ စတဲ့ အခ်က္ေတြကို လက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဖက္ဒရယ္ ခရီးလမ္းရဲ႕ ပထမဆုံးေျခတစ္လွမ္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့တာ အေရးႀကီးတဲ့ Milestone ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ေျခလွမ္းေတြမွာ ဒီထက္ပိုမို အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝတဲ့ တက္လွမ္းမႈေတြ မၾကာခင္မွာ ထြက္ေပၚလာဖို႕ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါတယ္။”ဟု ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ဆိုသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္တစ္ႏွစ္တာတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားလည္း ရရွိခဲ့ၿပီး အစိုးရအေနျဖင့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္(NCA) ၌ လက္မွတ္ထိုးထားေသာ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အပစ္ရပ္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခိုင္မာေရး၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား စတင္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေရးမ်ားကို အေလးထားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

“UNFC  ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈ ၈ ၾကိမ္ ျပီးခဲ့ပါျပီ။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ အေျခအေနေကာင္းေတြ ရရွိခဲ့ပါတယ္။ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ဖို႕ ႏွစ္ဖက္စလုံးက ဆက္လက္ ၾကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕ေတြနဲ႕ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး လမ္းေၾကာင္းမွာ ရွိေနပါတယ္။ ဒီအခ်က္ဟာ အေရးၾကီးပါတယ္။ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ၾကဳိးပမ္း ေဆာင္ရြက္ရာမွာ အေရးၾကီးဆုံးက ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးလမ္းေၾကာင္း ေပ်ာက္မသြားဖို႕၊ ျပတ္မသြားဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။”ဟု ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-(၂၁) ရာစု ပင္လုံ တတိယ အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၊ ဇန္နဝါရီလ ေနာက္ဆုံးသီတင္းပတ္တြင္ က်င္းပရန္ ရွိသည္။

“ေရွ႕လာမယ့္ ၂၀၁၈ မွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အတြက္ ရလဒ္ေကာင္းေတြ ထြက္ေပၚလာမယ္ လို႕လည္း အျပဳသေဘာ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။”ဟု ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာသည္။

 

(၂) ၂၀၁၇ လႊတ္ေတာ္အခန္းက႑

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးအားေတြ႔ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

၂၀၁၇ခုႏွစ္အတြင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ သံုးရပ္၏ အခန္းက႑သည္ လူအမ်ားစိတ္၀င္စားခဲ့ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ကေန အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူအၾကား အခက္အခဲ အတားအဆီးမ်ား ဖယ္ရွားႏိုင္ရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း  ဥပေဒ အေဟာင္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ဥပေဒအသစ္မ်ားကို ေရးဆြဲျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္၊ အတည္ျပဳ ႏိုင္ခဲ့သည္။ 

“၂၀၁၇ ခုႏွစ္ထဲမွာ ျပည္သူလူထုရဲ့ အသံ ပါျပီး ျပည္သူေတြအတြက္လည္း အက်ိဳးရွိ၊ အစိုးရအဖြဲ ့ အစည္းေတြ ၀န္ၾကီးဌာနေတြရဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ အတြက္လည္း အက်ပ္အတည္း မျဖစ္ေစတဲ့ ဥပေဒေတြကို လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္” ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး၊ ျပည္သူ ့ လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး၊ မႏၱေလးတိုင္း ေဒသၾကီး ျပည္ၾကီး တံခြန္ျမိဳ ့နယ္ မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ ့ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္စိုးလင္းက ေျပာသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္အတြင္း ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ ပုံမွန္အစည္းအေ၀း သုံးခု ျဖစ္ေသာ စတုတၳပုံမွန္ အစည္းအေ၀း၊ ပဥၥမပုံမွန္ အစည္းအေ၀းႏွင့္ ဆဌမ ပုံမွန္အစည္းအေ၀း တို ့ကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ၿပီး တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ဥပေဒ အေဟာင္း တစ္ခုအား ရုပ္သိမ္း ျခင္း၊ ၁၄ ခုအား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ဥပေဒၾကမ္း အသစ္ ၁၂ ခုတို ့ကို ျပဌာန္း ေရးဆြဲ ျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။

တစ္ႏွစ္တာအတြင္း ဥပေဒသစ္မ်ား ေရးဆြဲျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားစြာျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အထဲမွ ျပည္သူမ်ား စိတ္၀င္တစားရွိခဲ့ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ရေသာ ဥပေဒ၊ အဆိုေတြလည္း ဒီတစ္ႏွစ္တာအတြင္း ရွိခဲ့သည္။ လူငယ္မ်ား မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးဆြဲလွ်င္ ေထာင္ဒဏ္အစား လူမႈေရးျပစ္ဒဏ္ေပးမည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးဥပေဒ ကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ျခင္း၊ ျပည္သူမ်ားအၾကား ယခုတစ္ႏွစ္တာအတြင္း အစိုးရိမ္ႀကီးခဲ့ရေသာ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)အား လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ယခင္ အာမခံေပးခြင့္မရရွိေသာ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) အား အာမခံ ရရွိျပီး ျပစ္ဒဏ္ ေလ်ာ့နည္း သည့္ ပုဒ္မ အျဖစ္သို ့ ျပင္ဆင္ အတည္ျပဳႏိုင္ၿပီး ယခင္ ဧျပီလ (၁) ရက္ေန ့မွ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန ့ဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ ဘ႑ာေရး ႏွစ္ ကာလ အပိုင္းအျခားကို ေအာက္တိုဘာ (၁) ရက္မွ စက္တင္ဘာ (၃၀) ရက္ေန ့အထိသို ့ ေျပာင္းလဲ ျပင္ဆင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ေငြစကၠဴမ်ားေပၚတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ရုပ္ပုံမ်ားျဖင့္ ရိုက္ႏွိပ္ ထုတ္ေ၀ရန္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ အား တိုက္တြန္း ေၾကာင္းအဆိုကိုလည္း လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းျပည္ပ စီးပြားေရးသမားမ်ား စိတ္၀င္စားေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒႏွင္ ့ ႏိုင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ ႏွစ္ရပ္တို ့ကို ပူးေပါင္း ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အထူးကုန္စည္ခြန္မ်ား ျပင္ဆင္ ျပဌာန္းႏိုင္ျခင္း ၊ ၂၀၁၇ -၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ေနာက္ထပ္ ဘ႑ာေငြ ခြဲေ၀ သုံးစြဲေရး(Revised Estimated Budget) ဥပေဒကို အတည္ျပဳ ျပဌာန္းေပးျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ဥပေဒ ကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္း (၂၀၁၇) ႏွင့္ စာရင္းအင္း ဥပေဒ တို ့အား အတည္ျပဳျခင္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္အသစ္ ဖြဲ ့စည္းျခင္းမ်ားအား အတည္ျပဳျခင္းမ်ား လႊတ္ေတာ္က ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ 

ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ ့ရုံး ၀န္ၾကီးဌာနႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ၀န္ၾကီးဌာန ဟူသည့္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီးဌာန ႏွစ္ခု တိုးခ်ဲ ့ဖြဲ ့စည္းသည္ကို အတည္ျပဳျခင္း၊ ၎တို ့အတြက္ ၀န္ၾကီးႏွစ္ဦး ခန္ ့အပ္ တာ၀န္ေပးခဲ့သည္။

တရားေရး မ႑ိဳင္ တိမ္းေစာင္း ေနမႈအား ျပန္လည္ တည့္မတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စု တရား လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္သို ့ တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုကို အတည္ျပဳျခင္း၊ သိမ္းဆည္းခံ လယ္ယာ ႏွင့္ အျခား ေျမမ်ား ျပန္လည္ စိစစ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အစိုးရအဖြဲ ့၏ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ဥပေဒက ခြင့္ျပဳထားျပီး ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ထိထိေရာက္ေရာက္ ပါ၀င္ခြင့္ ရေရးႏွင့္ ထိုလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ၾကေရး အတြက္ ျပည္သူ ့ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က အတည္ျပဳ တိုက္တြန္း မွာၾကားျခင္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။

 (၃) ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ဆႏၵမဲေပးေနသူတစ္ဦးအားေတြ႔ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ)

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္မ်ားအနက္ အရပ္သားအစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္အျဖစ္ က်င္းပခဲ့သည့္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ လစ္လပ္ မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ေနရာ အတြက္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီ ၂၄ ခုမွ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၈၇ ဦး ႏွင့္ တစ္သီး ပုဂၢလ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၇ ဦး အပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၉၄ ဦး ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ခဲ့သည္။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို စိတ္၀င္စားမႈ အားနည္းခဲ့သျဖင့္ မဲေပးမႈ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားက်ဆင္းခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ မြန္ျပည္နယ္ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္၌ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရံႈးနိမ့္ခဲ့ကာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အႏိုင္ရခဲ့သည္။ 

ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွ ဧၿပီ ၂ရက္ ေနာက္ဆုံး ေၾကညာ ခဲ့ခ်ိန္တြင္ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ ပါတီမွ ၉ ေနရာ ၊ ရွမ္းတုိင္းရင္း သားမ်ား ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ ့ခ်ဳပ္မွ ၆ ေနရာ ၊ ျပည္ေထာင္စု ၾကံ ့ခုိင္ေရး ႏွင့္ ဖြံ ့ၿဖဳိးေရး ပါတီမွ ၂ ေနရာ ၊ ရခုိင္ အမ်ဳိးသား ပါတီမွ ၁ ေနရာ ႏွင့္ လူမ်ဳိးေပါင္းစုံ ဒီမုိကေရစီ ပါတီ (ကယားျပည္နယ္)မွ ၁ ေနရာ အသီးသီး အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။

(၄) အစိုးရသစ္၏ တစ္ႏွစ္ျပည့္ မိန္႔ခြန္း

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးမွ အႏိုင္ရလာေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရသစ္သည္ အစိုးရတာ၀န္စတင္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရာ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၀ ရက္တြင္ တစ္ႏွစ္တိတိျပည့္ေျမာက္ခဲ့ခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရတာဝန္ယူမႈ တစ္ႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ မိန္ ့ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အစိုးရတာ၀န္ယူမႈ တစ္ႏွစ္ျပည့္ မိန္႔ခြန္းကို ျပည္တြင္းျပည္ပမွ စိတ္၀င္တစား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ထိုမိန္႕ခြန္းတြင္"ျပည္သူ ႏွင့္အတူ"ေဆာင္ပုဒ္ျဖင့္ ဆက္လက္ ေလွ်ာက္လွမ္းမည္ဟု ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

"ကၽြန္မတို႔ ရည္ရြယ္တာကေတာ့ ျပည္သူက အစိုးရကို ေလးစားဖို႔၊ တန္ဖိုးထားဖု႔ိ၊ ယံုၾကည္ဖုိ႔ပါပဲ။ ဒီအဆင့္ ေရာက္တဲ့ အထိေတာ့ ကၽြန္မတို႔ဆက္ၿပီး ႀကိဳးစားသြားရမွာပါ။"ဟု ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

(၅) ႏိုင္ငံျခားေရးဆက္ဆံမႈ ပိုမို ေကာင္းမြန္လာေသာ၂၀၁၇

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္က အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္  ႏိုင္ငံေတာ္အေျချပမိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားစဥ္(ဆင္ဟြာ)

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD) အစိုးရတာ၀န္ စတင္ထမ္းေဆာင္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအျဖစ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တာ၀န္စတင္ယူခ်ိန္မွစကာ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ထိေတြ႔မႈ ဆက္ဆံမႈသည္ အားေကာင္းလာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ယခုႏွစ္အတြင္း အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တရား၀င္ခရီးစဥ္မ်ား သြားေရာက္မႈမ်ားရွိၿပီး ထိုခရီးစဥ္မ်ားထဲမွ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္းၾကာရွည္ ေဆြမ်ိဳးေပါက္ေဖာ္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ခဲ့ေသာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ၿပီး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား အေပၚ ျပည္တြင္းျပည္ပက စိတ္၀င္စားမႈ ပိုမိုမ်ားျပားခဲ့ေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္တို႔သည္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ၿပီး သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္အပါအ၀င္ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္သည္ ဧၿပီလအတြင္းက တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ကာ သမၼတ ရွီက်င္ဖိန္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျမန္မာ-တရုတ္ ပူးတြဲထုတ္ျပန္ခ်က္ကိုလည္း ထုတ္ျပန္ႏိုင္ခ့ဲသည္။

ျမန္မာ-တရုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သက္ဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ႏွစ္ႏိုင္ငံအစုိးရအၾကား ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားအား တရားမ၀င္တူးေဖာ္ျခင္း၊ ေမွာင္ခိုတင္သြင္း ေရာင္းခ်ျခင္း ကိစၥရပ္မ်ားကို ကာကြယ္ ဟန္႔တားႏိုင္ေရးအတြက္ သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္၊ စီးပြားေရးႏွင့္ အတတ္ပညာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရးက႑ႏွင့္ သစ္ေတာက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဆိုင္ရာ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာႏွစ္ေစာင္တုိ႔လည္း လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ႏိုင္ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသုိ႔ ယခုႏွစ္အတြင္း ႏွစ္ႀကိမ္တုိင္ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ 

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေပက်င္းၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ Belt and Road Forum for International Cooperation အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ရန္ ေမလအတြင္းက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ပထမအႀကိမ္ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါ ခရီးစဥ္အတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသမၼတ ရွီက်င္ဖိန္ႏွင့္ သီးျခားေတြ႕ဆုံကာ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င္ဖိန္က ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တုိးတက္ေရးတြင္ လုိအပ္ေသာ ေထာက္ပံ့မႈႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ဆက္လက္ ကူညီသြားရန္ဆႏၵရွိေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္လည္း ေတာင္းဆုိခဲ့မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ ဗဟုိစစ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕၀င္ႏွင့္ ပူးတြဲစစ္ဦးစီးဌာန စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ Gen. Li Zuocheng ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ ႏို၀င္ဘာလအတြင္း ငါးရက္ၾကာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ခရီးစဥ္အတြင္း တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအျပင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္ႏွင့္လည္း  ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

 

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလဆန္းပိုင္း၌  တရုတ္ျပည္သူ႕ သမၼတႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပေသာ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲကိုလည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲကို ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၂၀ မွ ပါတီႏွင့္ႏုိင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္း ၂၀၀ ေက်ာ္မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

 

အဆိုပါ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား အဆင့္ျမင့္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲသြားေရာက္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သမၼတ ရွီက်င့္ဖိန္တို႔ သီးျခားေတြ႔ဆံုကာ ပါတီအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြတ္မႈ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

 

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ပထမအႀကိမ္အျဖစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လအတြင္းက တစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၁၇ ေမလတြင္ တစ္ႀကိ္မ္ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာ တစ္ႀကိမ္ စုစုေပါင္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ အစုိးရတာ၀န္ျဖင့္ သုံးႀကိမ္သြားေရာက္ထားသည္။

 

တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံႏုိ္င္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဝမ္ရိ ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔သည္လည္း ယခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ၿပီး ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ-တရုတ္ စီးပြားေရးစႀကၤတည္ေဆာက္ရန္ အဆိုျပဳခဲ့သည္။

 

တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ လူမႈေရးနယ္ပယ္မ်ားတြင္ အကူအညီမ်ားစြာေပးခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ မနီလာၿမိဳ႕ Philippines International Convention Centre (PICC) ၌က်င္းပေသာ (၄၀)ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ အာဆီယံ+ကေနဒါ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ သီးျခားေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္အတြင္း ၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ေအဆမ္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းကို ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀ ၊၂၁ ရက္တုိ ့တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပခဲ့သည္။၁၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ေအဆမ္ ႏုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေ၀းအား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္မႈ ရရွိေရးအတြက္ မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံမႈကို ခုိင္ၿမဲေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါစို႕ ဟူသည့္ အစည္းအေ၀း၏ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္ အညီ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကုိ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈသည္လည္း ႏိုင္ငံျခားေရးအခန္းက႑အတြက္ ထင္သာျမင္သာရွိေစခဲ့သည္။

 

(၆) ရခိုင္ျပည္နယ္ ပဋိပကၡ အေရး

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္က အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္  ႏိုင္ငံေတာ္အေျချပမိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားစဥ္(ဆင္ဟြာ)

 အစိုးရသစ္အတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း စိန္ေခၚမႈတစ္ခုသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၿပီးေနာက္ ဒုတိယအႀကိမ္ ထပ္မံ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း ေမာင္ေတာေဒသ ပဋိပကၡ အေရး ျဖစ္သည္။

၂၀၁၇ ခုနွစ္၊ ၾသဂုတ္လ တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္အၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥအား ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္  ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီ ေထာက္ပံ့ေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြံံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း (UEHRD) ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ အတြင္း ထူေထာင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ UEHRD ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ အျဖစ္ တာ၀န္ယူကာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ေပၚၾကံဳေတြ႔ေနရသည္႔ အေျခအေနမ်ား ႏွင္႔ ပတ္သက္၍ အဓိက လုပ္ငန္းစဥ္ၾကီး (၃) ခု ျဖစ္သည့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာအကူအညီမ်ား ထိထိေရာက္ေရာက္ ေပးအပ္ေရးႏွင့္ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရး ၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ႏွင္႔  ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၊  ေဒသဖံြ႔ျဖိဳးေရး ႏွင္႔ ေရရွည္ ပဋိပကၡကင္းေဝးေရး တို႔အား ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး အျပဳသေဘာေျဖရွင္းရန္အတြက္ အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္္မည့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း အားလံုးကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္  ႏိုင္ငံေတာ္အေျချပမိန္႔ခြန္း၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ရခိုင္အေရး ေျဖရွင္းရန္ အတြက္ အၾကံျပဳခ်က္ ၃ ခ်က္ အျဖစ္ ပထမ အခ်က္ အေနျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၿပီး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ သို႕မွသာ ျပည္သူလူထု မ်ားအေနျဖင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ ကိုရရွိၿပီး ေနအိမ္စြန္႕ခြာျခင္း ကို ေရွာင္ရွားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ လက္ရွိခ်ိန္တြင္ ယင္းပထမ အခ်က္ ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ကာ ျပန္လည္ မျဖစ္ပြားရန္ ကို ထိန္းသိမ္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီး ဝမ္ရိက ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ ့ေရာက္ရွိခဲ့စဥ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒုတိယ အခ်က္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း မွ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံ အၾကား အနီးကပ္ ေဆြးေႏြးမႈ ထားရွိျခင္းကို ေထာက္ခံအားေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ခ်စ္ၾကည္ညီမွ်သည့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈျဖင့္ ေျဖရွင္းမႈ နည္းလမ္း အျမန္ဆံုး ရရွိရန္ ေထာက္ခံအားေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ လက္ရွိခ်ိန္တြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ဒုကၡသည္ မ်ား ျပန္လည္ လက္ခံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကနဦး သေဘာတူညီမႈ ရရွိၿပီးျဖစ္ကာ သေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္အျမန္ဆံုးခ်ဳပ္ဆိုကာ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေစလိုေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

တတိယ အခ်က္အေနျဖင့္ ျပႆနာ ျဖစ္ပြားသည့္ အဓိက အရင္းအျမစ္ ကို ရွာေဖြရမည္ ျဖစ္ၿပီး ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ သည္ မတည္ၿငိမ္မႈ ျဖစ္ပြားေစသည့္ အဓိက အေၾကာင္းအရင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ သည္ သယံဇာတ ေပါမ်ားသည့္ ေဒသ တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေနာက္က်ေနသျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း မွ ယင္းေဒသအတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ား ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ ပေပ်ာက္ေစရန္ အတြက္ ေထာက္ခံကူညီမႈ ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မ်ား ကို ပိုမို ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ မွ အၾကံျပဳခဲ့သည့္ အခ်က္ ၃ ခ်က္သည္လည္း ျမန္မာ ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ လံုး၏ ေထာက္ခံမႈ ကိုရရွိခဲ့ၿပီး အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ နားလည္ေထာက္ခံမႈ ရရွိရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ဆက္လက္၍ ရခိုင္အေရး ေျဖရွင္းရန္ အတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အခန္းက႑တြင္ ပါဝင္သြားလိုေၾကာင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ရခုိင္ေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ျမန္မာအစုိးရ၏ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈမ်ား အေပၚ ခ်ီးက်ဴးခဲ့ၿပီး ထုိကိစၥသည္ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေျဖရွင္းရမည့္ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း ၊ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝုိင္း ႏွင့္ အတူတကြ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားကို ျပဳလုပ္ သြားလိုေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံတကာ အသုိက္အ၀န္း အေနျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ တည္ၿငိမ္ေရး ၊ ေအးခ်မ္းေရး ႏွင့္ ဖြံ ့ၿဖဳိး တုိးတက္ေရး အတြက္ ျမန္မာ အစုိးရ၏ ႀကဳိးပမ္း အားထုတ္မႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္ ပံ့ပုိး ေပးၾကျခင္း သည္သာ ဤကိစၥ ေျဖရွင္းေရး အတြက္ အေကာင္းဆုံး ကူညီႏုိင္မည့္ နည္းလမ္း ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံသည္လည္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ႔ၾကၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံတို႔အၾကား ပူးတြဲလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းသြားရန္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိလုပ္ငန္းအဖြဲ႕သည္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နိုင္ငံတို႔အၾကား ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္မည့္အစီအစဥ္ကို အေျခခံ၍ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီမႈ ရယူေရးအတြက္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးညႇိႏွိုင္းမႈ မ်ား ျပဳလုပ္ကာ လိုအပ္သည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပူးတြဲလုပ္ငန္းအဖြဲ႕သည္ ျပန္လည္လက္ခံေရးအစီအစဥ္တြင္ ပါရွိသည့္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေထြေထြမူေဘာင္မ်ား၊ မူဝါဒေရးရာအစီအမံမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)