ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးမႈမ်ား ေဆြးေႏြး

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ထိုင္းႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီးတို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးစဥ္(MOFA) Politics, Law & Military

ရန္ကုန္၊ ေမ ၂၃ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးမႈမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ထိုင္းႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး Mrs. Suphatra Srimaitreephithakတို႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ျမန္မာ-ထိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးတိုးျမႇင့္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥ၊ အလုပ္သမားေရးရာကိစၥ၊ ယဥ္ေက်းမႈပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးႏွင့္ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း အၾကား ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ တိုးျမႇင့္ေရးကိစၥ၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈေကာင္းမြန္လာ ေစေရး ေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈတိုးျမႇင့္ေရးဆိုင္ရာကိစၥ ၊ နယ္စပ္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီေပးလ်က္ရွိမႈ အေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ထိုင္းႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး Mrs. Suphatra Srimaitreephithak အား ယေန႔နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေသာ သတင္းအရ သိရသည္။(Xinhua)