19
Thu, Sep
520 New Articles

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ကေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူမ်ားမဲေပးရန္ တန္းစီေနစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Politics, Law & Military

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၂၂ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္တစ္ရပ္ ေရးဆြဲေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးျမင့္ႏိုင္ ထံမွ သိရသည္။ 

ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က လာမည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲကို လြတ္လပ္တရားမွ်တသည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ေဆာင္႐ြက္ရာ တြင္ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ မဲစာရင္းေကာက္ယူျပဳစုသြားမည့္ အေျခအေန၊ မဲဆႏၵရွင္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္သြားမည့္အေျခအေန၊ ေ႐ြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ ခြဲအဆင့္ဆင့္ ခိုင္မာအားေကာင္းစြာ ပါဝင္ႏိုင္ေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးျပည့္စုံသည္႔ မဲစာရင္းရရွိရန္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန၊အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ႏွင္႔ ပူးေပါင္းၿပီး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ေရးဆြဲေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ 

စီမံခ်က္အရ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ တတိယပတ္က စတင္ၿပီး လူဦးေရစာရင္း ႏွင္႔ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူျပဳစုျခင္း၊ ေကာက္ယူျပဳစုၿပီးသည္႔ လူဦးေရစာရင္းနွင္႔ အခ်က္အလက္မ်ားအရ လိုအပ္သည္႔ အခ်က္အလက္မ်ားကို စိစစ္ျခင္း၊ စိစစ္ၿပီးသည္႔ အခ်က္အလက္မ်ားအား မဲဆႏၵရွင္စာရင္းအျဖစ္ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား ႏွင္႔ အညီ ကူးေျပာင္းျပဳစုျခင္း၊ ျပဳစုၿပီးတဲ့ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းမ်ားအား ေကာ္မရွင္၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္နွင္႔ အညီ အေျခခံမဲဆႏၵရွင္စာရင္း ကပ္ထားေၾကညာျခင္းမ်ားအားေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

မဲဆႏၵရွင္စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္ပါ မဲဆႏၵနယ္တစ္နယ္မွာ ေနထိုင္လ်က္ရွိသည္႔ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား ေ႐ႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားအပါအဝင္ ႏိုင္ငံသား၊ ဧည့္ႏိုင္ငံသား၊ ႏိုင္ငံသားျပဳခြင့္ရသူ တိုင္းကို ေကာက္ယူျပဳစုမည္ဟု သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း (၂၀၁၉-၂၀၂၂) တြင္လည္း ျပည္သူလူထုအား မဲဆႏၵရွင္အသိပညာေပးျခင္း ေခါင္းစဥ္နွင္႔ အခန္းက႑တစ္ရပ္ ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားေၾကာင္း၊  ထိုသို႔ထည့္သြင္း ေရးဆြဲၿပီး ပိုမို၍ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္လ်ာထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနျဖင္႔ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပသြားႏိုင္ေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္တစ္ရပ္ ေရးဆြဲ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ စီမံခ်က္တြင္ ပါသည္႔ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားအတိုင္း တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္  မဲစာရင္းေကာက္ယူျခင္း၊ ျပဳစုျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားစတင္ေနၿပီျဖစ္ကာ ယခု ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ကို မဲစာရင္းျပဳစုျခင္းႏွစ္ဟု သတ္မွတ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ပါရွိသည္။ (Xinhua)