19
Thu, Sep
520 New Articles

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခမ်ား ဇူလိုင္ ၁ ရက္မွ စတင္ၿပီး တိုးျမွင့္ေကာက္ခံမည္

ဓာတ္အားတိုးျမွင့္ေကာက္ခံမည့္ ေၾကညာခ်က္အားေတြ႔ရစဥ္(Moi) Politics, Law & Military

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၂၅ (ဆင္ဟြာ)

 

ေနအိမ္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းသံုး လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားခႏႈန္းထားမ်ားအား ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁ ရက္မွ စတင္ၿပီး  တိုးျမွင့္ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနက ယေန႔ ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ သတင္းအရ သိရသည္။

အဆိုပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားခႏႈန္းထား ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို တင္ျပခဲ့ၿပီး ဧၿပီလ ၁၁ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းအေဝး၏ သေဘာတူညီခ်က္အရ တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

 

ေနအိမ္သံုး၊ အိမ္သံုးပါ၀ါ၊ တလံုးတခဲတည္း(အိမ္သံုး)ႏွင့္ စီပြားေရးလုပ္ငန္းမပါသည့္ ဘာသာ/သာသနာ အေဆာက္အအံုစသည့္ ၄ မ်ဳိးအတြက္ ဓာတ္အားခႏႈန္းထားမ်ားကို ၁ ယူနစ္ကေန ၃၀ အထိ ၃၅ က်ပ္၊ ၃၁ ယူနစ္ကေန ၅၀ အထိ ၅၀ က်ပ္၊ ၅၁ ယူနစ္ကေန ၇၅ အထိ ၇၀ က်ပ္၊ ၇၆ ယူနစ္ကေန ၁၀၀ အထိ ၆၀ က်ပ္၊ ၁၀၁ ယူနစ္ကေန ၁၅၀ အထိ ၁၁၀ က်ပ္၊ ၁၅၁ ယူနစ္ကေန ၂၀၀ အထိ ၁၂၀ က်ပ္ႏွင့္၂၀၁ ယူနစ္အထက္ကို ၁၂၅ က်ပ္ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

အိမ္သံုးမဟုတ္သည့္ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ၊ အန္ဂ်ီအို၊ သံ႐ံုးစသည့္ အမ်ဳိးအစားမ်ားကို ၁ ယူနစ္မွ ယူနစ္ ၅၀၀ အထိ ၁၂၅ က်ပ္ စတင္ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး သံုးစြဲသည့္ ယူနစ္အလိုက္ အဆင့္ဆင့္တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး ယူနစ္ ၁ သိန္းေက်ာ္ရင္လွ်င္ ၁၈၀ က်ပ္ အျမင့္ဆံုး ေကာက္ခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈ ေရရွည္တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစရန္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ မဟာဓာတ္အားလိုင္းစနစ္မွ လွ်ပ္စစ္ မရရွိေသးေသာေဒသမ်ား လွ်ပ္စစ္ရရွိေစရန္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ႏွင့္ ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအား စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ မီတာခကို တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနက 

ထုတ္ျပန္ထားသည္။(Xinhua)