ကင္မရြန္းႏုိင္ငံတြင္ ျပန္ေပးဆြဲခံရေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၇၉ ဦးအား ျပန္လည္ကယ္ဆယ္ႏုိင္

ခြဲထြက္ေရး၀ါဒီမ်ားလက္ထဲမွ ျပန္လည္ကယ္ဆယ္ထားေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ေတြ႔ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) Africa & Middle East

ေယာင္အြန္ေဒး ၊ ႏုိ၀င္ဘာ ၈ ရက္(ဆင္ဟြာ)

လြန္ခဲ့ေသာရက္အနည္းငယ္ခန္႔က ကင္မရြန္းႏုိင္ငံ အေနာက္ေျမာက္ပုိင္းေဒသတြင္ ခြဲထြက္ေရး၀ါဒီမ်ား ၏ ျပန္ေပးဆြဲမႈကုိ ခံရေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၇၉ ဦးႏွင့္ ေက်ာင္းယာဥ္ေမာင္း ၁ ဦးအား ျပန္ လည္ကယ္ဆယ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီး  Issa Tchiroma က ႏို၀င္ဘာ ၇ ရက္ တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ယခုလ ၄ ရက္က Bamendaၿမိဳ႕ရွိပုဂၢလိကေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၇၉ ဦးႏွင့္ ေက်ာင္း၀န္ထမ္း ၃ ဦးကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားအသုံးျပဳသည့္ေဒသမွ ခြဲထြက္ေရးသမားမ်ား က ျပန္ေပးဆြဲခဲ့သည္။ 

ျပန္ေပးဆြဲသူမ်ားက ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာတစ္ဦးအား ၄င္းတုိ႔ထြက္ေျပးသြားစဥ္ ဓါးစာခံ အျဖစ္ ေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္း Issa Tchiroma က ႏုိ၀င္ဘာ ၇ ရက္တြင္ ဆင္ဟြာကုိ ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ျပန္ေပးဆြဲခံရေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကုိ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ကယ္ဆယ္ခဲ့သည္ ကုိ ေျပာၾကားျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း ကယ္ဆယ္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ႏုိ၀င္ဘာ ၇ ရက္ ညပုိင္းတြင္ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ေတြ႔ဆုံခဲ့ေၾကာင္း Issa Tchiromaက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ခြဲထြက္ေရး၀ါဒီမ်ားလက္ထဲမွ ျပန္လည္ကယ္ဆယ္ထားေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ေတြ႔ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) 

ခြဲထြက္ေရး၀ါဒီမ်ားလက္ထဲမွ ျပန္လည္ကယ္ဆယ္ထားေသာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ေတြ႔ရစဥ္(ဆင္ဟြာ) 

ကင္မရြန္းႏုိင္ငံ၏ ရုံးသုံးဘာသာစကားမွာ ျပင္သစ္ဘာသာစကားႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ျဖစ္ ေၾကာင္း ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားအသုံးျပဳသည့္ ေဒသ၏လူဦးေရသည္ ၄င္းႏုိင္ငံ လူဦးေရ၏ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလမွစ၍  အဂၤလိပ္ဘာသာစကားအသုံးျပဳသည့္ေဒသမ်ားတြင္  ဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပမႈမ်ား ဆက္တုိက္ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ေဒသခံမ်ားက ဗဟိုအစုိးရသည္ ၄င္းေဒသ၏ဖြံ႔ျဖိဳးေရးကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားေၾကာင္း အျပစ္တင္ေ၀ဖန္ၾကသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ မွစ၍ ဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡအသြင္သုိ႔ကူးေျပာင္းလာၿပီး အခ်ိဳ႕ အစြန္းေရာက္ ခြဲထြက္ေရး ၀ါဒီမ်ားက  အစုိးရဌာနမ်ားႏွင့္စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကုိ ပစ္မွတ္ထားကာ တုိက္ခုိက္မႈမ်ား၊ ျပန္ေပးဆြဲမႈ မ်ား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိရာ  ကင္မရြန္းလုံျခဳံေရးအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡ မၾကာခဏျဖစ္ပြားေလ့ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။

ကင္မရြန္းႏုိင္ငံ သမၼတPaul Biyaက ၄င္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည့္ ၇ ႏွစ္ၾကာကာလအတြင္းတြင္ ဗဟုိအာဏာခ်ဳပ္ကုိင္မႈမ်ားကုိ တစ္ဆင့္ေလွ်ာ့ခ်သြားၿပီး အဂၤလိပ္ဘာသာစကားအသုံးျပဳသည့္ ေဒသ မ်ားကုိ လြတ္လပ္ခြင့္ ပုိမုိေပးအပ္သြားမည္ဟု ႏုိ၀င္ဘာ  ၆ ရက္ေန႔ ၄င္း၏ သမၼတက်မ္းသစၥာ က်ိမ္ဆုိပြဲတြင္  ေျပာၾကားခဲ့သည္။  (Xinhua)