19
Thu, Sep
520 New Articles

ထုိင္းႏုိင္ငံက အာဆီယံ ၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အခ်က္အခ်ာ ျဖစ္လာရန္ ရည္မွန္း

ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ျဖန္ ့ျဖဴးေရးလုိင္းမ်ားအား ေတြ ့ရစဥ္(ဓာတ္ပုံ - အင္တာနက္) Asia

ဘန္ေကာက္ ၊ ဇြန္ ၂၅ ရက္(ဆင္ဟြာ)

ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ အာဆီယံ ေဒသ အတြင္း လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား အခ်က္အခ်ာ ျဖစ္လာရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း ဇြန္ ၂၄ ရက္တြင္ ရွင္းလင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘန္ေကာက္ၿမဳိ ့၌ ၃၇ ႀကိမ္ေျမာက္ စြမ္းအင္ ဆုိင္ရာ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိမ်ား အစည္းအေ၀း (SOME)အား က်င္းပခဲ့ၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံ စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာနမွ အၿမဲတမ္း အတြင္း၀န္ Kulis Sombatsiri က ထုိင္းႏုိင္ငံက ေဒသတြင္း လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား အခ်က္အခ်ာ ျဖစ္လာရန္ လာအုိႏုိင္ငံမွ ေရအားလွ်ပ္စစ္ အရင္းအျမစ္မ်ားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္ ့ျဖဴးေရးလုိင္းမ်ား တုိးခ်ဲ ့ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး မေလးရွား ၊ ကေမာၻဒီးယား ႏွင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသုိ ့ေရာင္းခ်သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားအား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၃၇ ႀကိမ္ေျမာက္ စြမ္းအင္ ဆုိင္ရာ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိမ်ား အစည္းအေ၀းအား “မိတ္ဖက္ ႏွင့္ တီထြင္ ဆန္းသစ္မႈ မ်ားမွ တစ္ဆင့္ စြမ္းအင္ ကူးေျပာင္း တုိးတက္ျခင္း” ေခါင္းစဥ္ ေအာက္တြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး အာဆီယံေဒသတြင္း လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ကုန္သြယ္မႈ ကိစၥမ်ား ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးရန္ အာဆီယံ ၁၀ ႏုိင္ငံမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ စြမ္းအင္ ေအဂ်င္စီမ်ား ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ျပန္လည္ ျပည့္ၿဖဳိးၿမဲ စြမ္းအင္ ေအဂ်င္စီမ်ားကဲ့သုိ ့ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ ့အစည္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ 

ထုိင္းႏုိင္ငံ စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာနမွ အၿမဲတမ္း အတြင္း၀န္ Kulis Sombatsiri က အာဆီယံ ေဒသတြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ရရွိေစေရး အာမခံႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာရန္ အာဆီယံ ႏုိင္ငံမ်ား ႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အာဆီယံ ေဒသတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားအား လုံေလာက္ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေပးႏုိင္ေရး အတြက္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ျဖန္ ့ျဖဴးေရးလုိင္းသစ္မ်ား တပ္ဆင္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ၊ အျခား အရင္းအျမစ္မ်ား ျဖစ္သည့္ ေန ၊ ေလ ႏွင့္ ဇီ၀ေလာင္စာ စြမ္းအင္ အပါအ၀င္ ျပန္လည္ ျပည့္ၿဖဳိးၿမဲ စြမ္းအင္မ်ားသည္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အား ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္သည့္ အျခား ေရြးခ်ယ္စရာမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ ့ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အာဆီယံ အဖြဲ ့၀င္ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ လက္ရွိ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ ၁၀ သန္း မွ ၂၀၃၅ ခုႏွစ္တြင္ တန္ခ်ိန္ ၆၀ သန္း အထိ အာဆီယံ ေဒသတြင္ စြမ္းအင္ လုိအပ္ခ်က္ကုိ တုိးတက္လာေစေရး ေထာက္ပံ့ရန္ သယ္ယူပုိ ့ေဆာင္ေရး ပုိက္လုိင္းစနစ္ ႏွင့္ သုိေလွာင္ရုံမ်ားအား ထူေထာင္ရန္ သေဘာတူ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအား စက္တင္ဘာ ၂ ရက္ ႏွင့္ ၃ ရက္ တုိ ့တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ အာဆီယံ စြမ္းအင္ ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးမ်ား အဆင့္ အစည္းအေ၀းတြင္ တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အာဆီယံ ဥကၠ႒ ျဖစ္သည့္ ထုိင္းႏုိင္ငံသည္ လွ်ပ္စစ္ ၊ စြမ္းအင္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ၊ ျပန္လည္ ျပည့္ၿဖဳိးၿမဲ စြမ္းအင္ ႏွင့္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ ့ တုိ ့ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ မူ၀ါဒမ်ား ခ်မွတ္ႏုိင္ေရးကုိ တြန္းအားေပးေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဘန္ေကာက္ၿမဳိ ့၌ ဇြန္ ၂၄ ရက္မွ ၂၈ ရက္ အထိ က်င္းပမည့္ အာဆီယံ စြမ္းအင္ ဆုိင္ရာ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိမ်ား အစည္းအေ၀းတြင္ အာဆီယံ ေဒသ အတြင္း ရုပ္ၾကြင္းေလာင္စာမွ ထုတ္ယူ ရရွိေသာ စြမ္းအင္မွသည္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈ မရွိေသာ သန္ ့စင္သည့္ စြမ္းအင္သုိ ့ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳေရး ဦးတည္ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။(Xinhua)