22
Mon, Jul
546 New Articles

“ရန္သူ”ဟူေသာအဆုိက အေမရိကန္-ဥေရာပ ဆက္ဆံေရးကုိ ပုိမိုေအးစက္သြားေစ

ကမၻာ့စီးပြားေရး ေဆြးေႏြးမႈဖိုရမ္တြင္ ထရမ့္အား ေတြ႔ရစဥ္ (ဆင္ဟြာ) Europe

ဘရပ္ဆဲလ္ ၊ ဇူလုိင္ ၁၉ ရက္(ဆင္ဟြာ)

လြန္ခဲ့ေသာ ရက္အနည္းငယ္က ထရမ့္သည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ CBS အသံလႊင့္ဌာန၏ အင္တာဗ်ဴးကုိ လက္ခံေျဖၾကားရာတြင္ ၄င္းက  ဥေရာပသမဂၢသည္ အေမရိကန္၏ “ရန္သူ” ဟု ေျဖၾကားဖူးခဲ့ပါသည္။ ထုိစကားမွာ အေမရိကန္-ဥေရာပ အၾကား ကုန္သြယ္ေရးသေဘာထား ကြဲလြဲမႈ ကုိ ရည္ညႊန္းၿပီး ေျပာျခင္း ျဖစ္သလုိ ျပက္ရယ္ျပဳသည့္သေဘာႏွင့္ေျပာခဲ့သည့္စကားျဖစ္ေသာ္လည္း အေမရိကန္၏ အစဥ္အလာမဟာမိတ္ဟု မိမိကုိယ္ကုိထင္မွတ္ေနသည့္ ဥေရာပကို အံၾသမွင္သက္ ေစခဲ့သည္။ စပိန္  El Pais  သတင္းစာ က ထရမ႔္၏ “ရန္သူ”ဟူေသာအဆုိကုိ “သံတမန္ေရးရာ အႏၱရာယ္ဗုံး”ဟု ဆုိခဲ့ သည္။ 

ထရမ့္သည္ အေမရိကန္သမၼတ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပအၾကားရွိ ကုန္သြယ္ေရး၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၊ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရး က႑မ်ားတြင္ ပဋိပကၡ မျပတ္ခဲ့ပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာလက ထရမ့္သည္ G7 ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ကုိ ေထာက္ခံရန္ ျငင္းဆုိခဲ့သည္။ မၾကာေသးမီက က်င္းပသည့္ ေနတုိးထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္လည္း အေမရိကန္-ဥေရာပ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားကုိ ေနာက္ထပ္တစ္ခါ ေပၚလြင္ေအာင္ ထရမ့္က ၿခိမ္းေျခာက္သလုိ ျပက္ရယ္ျပဳသလုိႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ားကုိ စစ္သုံးစရိတ္တုိးျမွင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ျပန္ သည္။ 

ထုိတင္မက ထရမ့္သည္ ဥေရာပမဟာမိတ္အခ်ိဳ႕ကုိလည္း စကားနာထုိးတုိက္ခုိက္ပါေသးသည္။ဥပမာ- 

ဂ်ာမနီက ရုရွားမွ စြမ္းအင္တင္သြင္းေသာေၾကာင့္ ရုရွား၏ အခ်ဳပ္အေႏွာင္ကုိ ခံေနရသည္ဟု ေ၀ဖန္လုိက္သလုိ  ၿဗိတိန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ထရီဇာေမ၏ ဥေရာပသမဂၢမွ ၿဗိတိန္ႏုတ္ထြက္ေရး အဆုိကုိလည္း ေ၀ဖန္ခဲ့ရာ မဟာမိတ္ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား ဂယက္လႈိင္းေတြ ရုိက္ခတ္ခဲ့သည္။ 

အေမရိကန္-ဥေရာပအၾကား လက္ရွိအေနအထားအရ သေဘာထားအျမင္တူညီမႈမ်ား သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းလာသလုိ အေလးထားအာရုံစုိက္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားက ကြဲလြဲမႈမ်ားရွိလာသည္။ ထရမ့္က စစ္ေရးအသုံးစရိတ္ ညီမွ်မရွိေၾကာင္း ၊ အေမရိကန္-ဥေရာပကုန္သြယ္ေရးတြင္ လုိေငြျပေနေၾကာင္း   ကုိသာ အသားေပးအေရးဆုိေနေသာ္လည္း ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားက ကမၻာ့လုံးဆုိင္ရာတာ၀န္မ်ားကုိ အတူမွ်ေ၀ထမ္းေဆာင္ရန္ ျပင္ပအႏၱရာယ္မ်ားကုိ စည္းလုံးညီညြတ္စြာ ရင္ဆုိင္ေျဖရွင္းရန္စသည္တုိ႔ကုိ အေလးေပးေျပာဆုိေနၾကသည္။ ဂ်ာမနီ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Heiko Maas က  ထရမ့္အာဏာရ ၿပီးေနာက္ အတၱလႏိၱတ္ဆက္ဆံေရးသည္ ႏုိင္ငံေရးအရ ဆုိရလွ်င္ တေျဖးေျဖး ေလ်ာ့ရဲလာသည္ဟု ဆုိသည္။ 

အေမရိကန္-ဥေရာပအၾကား ကြဲလြဲမႈျဖစ္ပြားရသည့္အေၾကာင္းအရင္းကုိ ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာ ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ အေမရိကန္သည္ ဘက္ေပါင္းစုံပူးေပါင္းပါ၀င္မႈကုိ အေလးထားစိတ္၀င္စားမႈမရွိဘဲ အေမရိကန္ဦးစားေပး မူ၀ါဒကုိသာ အားထားလုပ္ေဆာင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္က ကမၻာ့ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ပဲရစ္သေဘာတူညီခ်က္၊ အီရန္ ႏ်ဴကလီးယား သေဘာတူ ညီခ်က္မွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ျခင္း၊  ကမၻာ့ကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီမွ ႏုတ္ထြက္ျခင္း၊ “ေနတုိး ေခတ္လြန္”ေနၿပီဟုဆုိျခင္း၊ ကေနဒါတြင္က်င္းပေသာ G7ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲက  ေဒါသတႀကီးျပန္သြား ျခင္း စသည္တုိ႔မွာ ထရမ့္၏ ကုိယ္လုပ္ခ်င္ရာလုပ္မည္ဟူေသာ လုပ္ဟန္၏ေနာက္ကြယ္တြင္ အေမရိကန္ဦးစားေပး ျဖစ္ရမည္၊ ဘက္ေပါင္းစုံ ပူးေပါင္းပါ၀င္သည့္စနစ္မွာ အေမရိကန္၏အက်ိဳး အျမတ္ကုိ ထိခုိက္ႏုိင္သည္ဟု ပုံႀကီးခ်ဲ႕ထင္မွတ္ေနသည့္ သေဘာတရားမ်ားပါ၀င္ေနသည္။ 

ထရမ့္၏အေတြးအေခၚမ်ားက ဥေရာပမဟာမိတ္ေတြကုိ စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ား ျဖစ္ပြားေစသည္။ အေမရိကန္ႏုိင္ငံအတြင္း ကန္႔ကြက္မႈမ်ားကုိ လ်စ္လ်ဴရႈၿပီး ထရမ့္သည္ ရုရွားသမၼတ ပူတင္ ႏွင့္ ဟယ္လ္စင္ကီတြင္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ရာ  ဥေရာပမဟာမိတ္မ်ားကုိ စိုးရိမ္ပူပန္ေစခဲ့သည္။ ဥေရာပမဟာမိတ္မ်ားက အေမရိကန္ႏွင့္ရုရွားအၾကား ဆက္ဆံေရး နီးကပ္မႈမ်ားရွိလာပါက ဥေရာပ၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိ ထိခုိက္နစ္နာမည္ကုိ စုိးရိမ္ၾကသည္။ ထရမ့္၏လုပ္ေဆာင္ပုံမ်ားက အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပတုိ႔အၾကား ကြဲလြဲမႈမ်ားတုိးပြားေစသည္ဟု အေနာက္တုိင္းမီဒီယာမ်ားက ဆုိသည္။ အခ်ိဳ႕ျပည္ပမီဒီယာမ်ားက အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပတုိ႔အၾကား အျပန္အလွန္ သံသယျဖစ္မႈမ်ားသည္ အႏၱရာယ္အဆင့္ ေရာက္ရွိေနၿပီဟု ေျပာဆုိမႈမ်ားရွိၾကသည္။ 

အေမရိကန္-ဥေရာပ အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈမ်ားသည္ ယခင္ကမၾကဳံခဲ့ရဖူးေသာ စမ္းသပ္မႈမ်ိဳးမ်ား ႏွင့္ ၾကဳံေတြ႕ေနရေသာေၾကာင့္ ဥေရာပမဟာမိတ္မ်ားက ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တည္ေဆာက္လာ သည့္ အတၱလႏိၱတ္ျဖတ္ေက်ာ္ဆက္ဆံေရးကုိ ျပန္လည္ပုံသြင္းရန္ မျဖစ္မေနစဥ္းစားရပါေတာ့သည္။ ဂ်ာမနီ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး Heiko Maas က  “အိမ္ျဖဴေတာ္ကုိ ထပ္ၿပီးအျပည့္အ၀ အားထားလုိ႔မရ ေတာ့ဘူး ”ဟု ဥေရာပသမဂၢႏုိင္ငံမ်ားကုိ သတိေပးေျပာၾကားလုိက္ပါသည္။ အကယ္၍  ဥေရာပ-အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရးကုိ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသြားမည္ဆုိလွ်င္ ေျပာင္းလဲရမည္ျဖစ္ၿပီး ဥေရာပသမဂၢက မိမိကုိယ္ကုိယ္ယုံၾကည္မႈရွိရန္ႏွင့္ ရပ္တည္ႏုိင္ရန္  လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ 

သုိ႔ပင္ျငားလည္း  ပဋိပကၡျဖစ္ေစ၊ ရန္လုိရန္မူသည္ျဖစ္ေစ  အေမရိကန္-ဥေရာပဆက္ဆံေရးမွာ လုံး၀ဥႆုံကြဲျပားသြားမည္မဟုတ္။ ကာလၾကာရွည္အျမစ္တြယ္ေနသည့္ မဟာမိတ္ဆက္ဆံေရးသည္ ေရတုိအတြင္း အျမီးအေမာက္မတည့္မႈျဖစ္ရုံႏွင့္ေတာ့ လုံး၀ပ်က္ျပားသြားႏုိင္မည္မဟုတ္ေခ်။ ေနတုိးတပ္ဖြဲ ့အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Jens Stoltenberg  ဆုိသကဲ့သုိ႔ပင္ အေမရိကန္သည္ ဥေရာပကုိ လုိအပ္သလုိ ၊ဥေရာပကလည္း အေမရိကန္ကုိ လိုအပ္ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ အေမရိကန္-ဥေရာပ ကြဲလြဲ ေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားဆက္ၿပီးထင္သလုိလုပ္ေဆာင္ေနပါက ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တည္ေဆာက္ လာသည့္ မဟာမိတ္ဆက္ဆံေရးသည္လည္း အတုိင္းအတာတစ္ခုေတာ့ ေျပာင္းလဲေကာင္း ေျပာင္းလဲ သြားႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆရသည္။  (Xinhua)