အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကိုးလ်ကတ္တားဒေသ စပါးရိတ်သိမ်းရာသီပုံရိပ်များ

အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကိုးလ်ကတ္တားဒေသ လယ်သမားများ၏ ကောက်ရိတ်သိမ်းချိန် မြင်ကွင်းများ(ဆင်ဟွာ) Asia

ကိုးလ်ကတ္တား ၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်(ဆင်ဟွာ)

ယခုကာလသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကိုးလ်ကတ္တားဒေသ လယ်သမားများအတွက် စပါးရိတ်သိမ်းသော ရာသီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ 

အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကိုးလ်ကတ္တားဒေသ လယ်သမားများ၏ ကောက်ရိတ်သိမ်းချိန် မြင်ကွင်းများ(ဆင်ဟွာ)

အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကိုးလ်ကတ္တားဒေသ လယ်သမားများ၏ ကောက်ရိတ်သိမ်းချိန် မြင်ကွင်းများ(ဆင်ဟွာ)

အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကိုးလ်ကတ္တားဒေသ လယ်သမားများ၏ ကောက်ရိတ်သိမ်းချိန် မြင်ကွင်းများ(ဆင်ဟွာ)

အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကိုးလ်ကတ္တားဒေသ လယ်သမားများ၏ ကောက်ရိတ်သိမ်းချိန် မြင်ကွင်းများ(ဆင်ဟွာ)

အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကိုးလ်ကတ္တားဒေသ လယ်သမားများ၏ ကောက်ရိတ်သိမ်းချိန် မြင်ကွင်းများ(ဆင်ဟွာ)

အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကိုးလ်ကတ္တားဒေသ လယ်သမားများ၏ ကောက်ရိတ်သိမ်းချိန် မြင်ကွင်းများ(ဆင်ဟွာ)

အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကိုးလ်ကတ္တားဒေသ လယ်သမားများ၏ ကောက်ရိတ်သိမ်းချိန် မြင်ကွင်းများ(ဆင်ဟွာ)

ဖော်ပြပါဓာတ်ပုံများသည် ကိုလ်းကတ္တားမြို့မှ ၁၄၀ ကီလိုမီတာ အကွာတွင်တည်ရှိသော ကျေးရွာတစ်ရွာ၌ ဒေသခံလယ်သမားများ စပါးရိတ်သိမ်းပုံ ၊ ကောက်လှိုင်းသယ်ပုံ ၊ ခြွေလှဲ့ပုံ အဆင့်ဆင့်ကို ဆင်ဟွာသတင်းဌာနက ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်တွင် ရိုက်ကူးထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။(Xinhua)